Μετεωρολογικός σταθμός στη Χίο. Υψόμετρο: 37μ.
Ιδιοκτησία & Επίβλεψη: Σταύρος Κόρμαλος
VANTAGE PRO2 WITH PASSIVE SHIELD 
Weather station in Chios, Greece. Elevation: 37m.
Provided & Supervised by Stavros Kormalos

Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon