ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΔΑΔΙ 440 μ.


Πλάι Αμφίκλειας 798 μ. - Kατεύθυνση ΝΝΑ