Μετεωρολογικός σταθμός, Ανατολή - Νότια, Ιωάννινα. Υψόμετρο: 512μ.
Ιδιοκτησία: Αλέξης Αναστασίου
Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Weather station in Anatoli - South, Ioannina, Greece, Elevation: 512m.
Provided by Alexis Anastasiou
Supervised by Alexis Anastasiou Contact

Αρχείο Ημέρας: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 00
Παρακαλώ περιμένετε, η εικόνα θα εμφανιστεί σε λίγο / please wait the image will appear soon

Στατιστικά / Statistics

View My Stats